Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. We hebben geen directe medewerkers. De projectwerkzaamheden zullen worden betaald uit de voor het project verworven financiële middelen.


Henk Kusters

Secretaris

 

Noolama geeft mij haar briefje waarin ze uitlegt waaruit haar “Beter Leven” in 2030 hopelijk zal bestaan: “Ik hoop dat we elektrisch licht in huis krijgen, want na 7 uur is het donker en is er alleen een brandende kaars. Ik hoop dat er een beter bed komt met een iets dikker matje; ook voor de kinderen. Ook lekt het dak waardoor de kinderen longontsteking kunnen krijgen.”

Ik realiseer me door mijn Survey, die ik in februari 2020 uitvoerde, nog indringender wat deze armoede betekent. Toch straalt Noolama één en al levensvreugde en geluk uit. Ja, armoede en de wens tot een beter leven zijn relatief. Maar toch, als niet voldaan wordt aan de primaire levensbehoeften mag je onze medeburgers niet alleen toewensen dat het beter zal gaan. “Ik moet er iets aan doen!” Dat speelde door mijn hoofd en het liet me niet meer los. Nu is de Stichting Kupanda2Grow opgericht en koersen we op daden i.s.m. de Kenianen. Intussen hebben we al een samenwerking met de GAD-Foundation en de Stichting Wilde Ganzen. We staan er hier in Nederland dus niet alleen voor.

Peter Hoeks

Penningmeester

 

 


Hans Rooijakkers

Bestuurslid (voorzitter)

 

In 1961 ben ik geboren te Stiphout. Ik kom uit een gezin van 7 kinderen en we hadden een gemengd agrarisch bedrijf aan huis. In 1989 ben ik getrouwd met Rianne van Rooij en samen hebben we 3 kinderen gekregen.

Ik heb een middelbare agrarische opleiding gedaan, maar niet om thuis het bedrijf van mijn ouders over te nemen. Daarvoor was het te klein en moest er te veel geïnvesteerd worden.

Sinds mijn jeugd zet ik me graag in voor verenigingen in Stiphout samen met o.a. mijn zus Anneke voor de derdewereldprojecten in Kenia. Dit doen wij omdat we geïnspireerd geraakt zijn door de broer van mijn vader, “Ome Driek Rooijakkers” die als Mill-Hiller in Kenia werkzaam was.

Zijn overgave voor de minderbedeelde en zijn aanpassingsvermogen met toch een sterk eigen karakter waardoor ook alles bespreekbaar was spraken mij aan. Een echte wereldburger.

En nu actief in Kupanda2Grow. Met jong en oud ben ik blij dat we een steentje kunnen bijdragen aan projecten aldaar.

 

Anneke van den Berk-Rooijakkers

Bestuurslid

 

Ik ben Anneke van den Berk-Rooijakkers (06-01-1960) getrouwd met Gerard. Samen hebben we twee dochters en twee kleinkinderen. Geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Stiphout Helmond.

Ik ben een nichtje van Driekske Rooijakkers; in Kenia was en is hij nog steeds beter bekend als Brother Henry .

Hij was missionaris in Ngong. Hij vertrok naar Kenia om landbouw-projecten te realiseren, maar uiteindelijk heeft hij veelal gebouwd; scholen, kerken, gemeenschapshuizen, toilet-gebouwen etc.

Als hij op vakantie was kwam hij naar ons. In ons gezin was hij “thuis”. Later toen we ouder werden zorgden we een beetje voor hem want veel dingen vond hij niet belangrijk; denk aan kleding, bril etc. Hij verzamelde liever goed gereedschap om te bouwen en geld om materialen te kopen. Als herinnering aan én in naleving van onze oom draag ik graag mijn steentje bij in onze StichtingKupanda2Grow.

Dat we in zijn voormalige Keniaanse werkgebied actief zijn en dat onze sporen blijvend te vinden zullen zijn levert ons energie voor onze inzet voor de mensen daar. Wij hebben het goed en het voelt goed om iets voor onze medemensen in Kenia te kunnen betekenen. Dat is mijn drijfveer.

 


Lenie Swinkels-Brouwers

Werkgroeplid

 

Ik ben Lenie Swinkels- Brouwers. In 1952 in Lieshout geboren als jongste meisje in een boerengezin van 3 kinderen. Ik woon nog steeds op het ouderlijk huis samen met mijn man Walter Swinkels, bestuurslid van Kupanda2Grow.
In 1974 zijn we getrouwd. We hebben geen kinderen.
Administratief medewerkster, sporten, sociale contacten en reizen waren mijn prioriteiten tot aan mijn pensioen.
Op uitnodigingen van de oom van Walter, Brother Henry, hebben we een bezoek gebracht aan zijn werkgebied in Kenia. Toen ben ik erg geëmotioneerd geraakt door de leefomstandigheden van de mensen daar.
Met veel liefde wil ik graag, met ondersteuning van Kupanda2Grow, de mensen daar helpen en in het bijzonder de kinderen laten studeren om te groeien in zelfredzaamheid voor een betere toekomst.

 

Walter Swinkels

Bestuurslid

 

Ik ben Walter Swinkels, geboren in Stiphout in 1950. Mijn ouders hadden een boerenbedrijf met 7 kinderen; 5 meisjes en 2 jongens.
Mijn vader is op 44-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed overleden. Mijn moeder heeft na jaren noodgedwongen de boerderij met de dieren moeten verkopen. Samen met mijn zussen en broer hebben we er toch iets leefbaars van gemaakt.
Ik heb mezelf altijd graag ingezet voor verenigingen en stichtingen. Bij voetbal vereniging Stiphout Vooruit heb ik ruim 40 jaar diverse bestuursfuncties bekleedt. Daardoor ben ik Lid van Verdienste en Erelid bij deze vereniging. Studeren was voor mij geen “hobby”. Iets met je handen doen, dat was mijn toekomst. Ook voor mijn Oom Driekus Rooijakkers, Brother Henry, waren zijn handen goud waard. Zijn levenswerk in Kenia heb ik samen met mijn vrouw Lenie, ook lid van Kupanda2Grow, op uitnodiging van hem in 1999 mogen bekijken; scholen, multifunctionele gebouwen, stoelen, schoolbankjes, kerken etc. Sindsdien ben ik besmet met het “Kenia-virus” .
De laatste 10 jaar heb ik elk jaar met Lenie een bezoek gebracht aan Kenia.

Graag wil ik me, samen met Kupanda2Grow, inzetten voor het oplossen van honger en armoede: opdat zij ook een beter leven krijgen.

 

Jan vd Bijgaart  Bestuurslid

John, born in Udenhout (N.B.) en Helma from Stiphout (N.B.) emigrated to Edmonton, Canada in 1981. We both worked in healthcare as nurses all our lives. Helma’s uncle, Brother Henri Rooijakkers (Ome Driek) worked in Kenya for over 30 years. During his vacations, he always went to the Nederlands and Canada and visited family. Helma and I went to Kenya in 1999 for the first time and many trips followed. It’s like an addiction, when you have visited this country once, you feel the need to go back again and again. Kenya always has had a special place in our hearts.We see the Kenyan people as warmhearted, pleasant and appreciative and are proud to assist the people in this Narok county, where our uncle worked. Over the years, we paid school fees for a number of children and supported hospitals financially. We are now retired and are able to assist through Kupanda2Grow with time, energy and finances. We are proud to call ourselves Canadians now.