Reden

Driek Rooijakkers, in Kenia “broeder Henry” genoemd, was daar in de periode 1969-2001 missionaris. Mede door hem werden we geïnspireerd om voor de mensen in Oost-Afrika te werken. Vooralsnog ligt onze focus op zijn voormalige werkgebied, het bisdom Ngong, in het zuidwesten van Kenia. Het verzoek van pater Anthony van Abossi om te onderzoeken of landbouwontwikkeling in zijn parochie mensen een beter leven kan bieden, leidde begin 2020 tot een verkenning door Henk Kusters.

 

Zijn conclusie was positief en leidde tot de ontwikkeling van een lang termijnplan voor de regio Abossi- en Lemek. Sinds 1999 helpen neven van “Ome Driek” Kenianen. Dit betrof een bonte verzameling activiteiten. Deze worden ook voortgezet door hen in Kupanda2Grow.


Waarom werd de Kupanda2Grow Foundation opgericht?

Om de bevolking van Oost-Afrika, voornamelijk in Kenia, te ondersteunen op weg naar meer zelfredzaamheid en een beter leven.

 

Een eerste groot project bestaat uit het helpen worden van betere boeren. Om dit te doen, moeten ze worden opgeleid en begeleid. Er moeten ook demonstratie- en opleidingsboerderijen worden opgezet. Ook deskundige trainers en extensiemedewerkers zijn nodig. Dit duurt lang en… kost veel geld. Naast het investeren in mensen, zullen ook materiële projecten zoals gebouwen, putten, energieopwekking, infrastructuur etc. worden gebruikt.

Dit werk kan alleen gedaan worden door een bevlogen groep mensen in Nederland,die nauw samenwerkt met gemotiveerde inwoners van Abossi en Lemek. Als groep moeten we gecertificeerd worden om certified geld in te zamelen en geld uit te geven en met andere organisatieste mogen samenwerken. Daartoe hebben we ons verenigd in de rechtspersoon “Stichting Kupanda2Grow”. Haar officiële doelstelling is: ‘Het ontwikkelen en ondersteunen van de kansarmen in Oost-Afrika, waardoor een beter leven wordt bereikt’.

 

Wie zijn er actief binnen Kupanda2Grow?

De Stichting bestaat uit familieleden van Ome Driek, maar ook andere kennissen die een band hebben met de Kenianen in hun bloed. Vijf bestuursleden zijn de officiële leden van Kupanda2Grow, maar gelukkig hebben we al een aantal enthousiaste werkgroep-leden. We hopen dat dit aantal de komende jaren zal groeien!

 

Wat gaat Kupanda2Grow doen?

K2G werkt samen met de organisatie “Wilde Ganzen”. We zullen fondsen werven en geld inzamelen om projecten te financieren. Als onze portemonnee voldoende gevuld is, kunnen we stapsgewijze uitvoering van onder andere het landbouwproject uitvoeren. We hebben al een aantal kleinere projecten in gedachten die we hopelijk begin 2021 kunnen voortzetten. De Corona-pandemie frustreert onze planning, maar we laten het niet de onze krijgen.

 

Hoe zien we mogelijke resultaten?

Wij geloven in de veerkracht en kwaliteiten van onze Oost-Afrikaanse medeburgers. Door middel van onze projecten verwachten we hen duurzaam te versterken in hun zelfredzaamheid, waardoor ze hun eigen toekomst kunnen opbouwen met een beter leven. Natuurlijk omvat onze steun ook investeringen in faciliteiten die ze (nog) niet zelf kunnen realiseren. Het gaat met name om huisvesting, onderwijs, energie, water en gezondheid.

 

Zien we kansen, maar ook risico’s en problemen?

Oost-Afrika biedt zijn inwoners unieke ontwikkelingsmogelijkheden, maar er zijn natuurlijk ook bedreigingen zoals klimaatverandering (droogte en overstromingen) en de huidige Covid19-pandemie. De Oost-Afrikanen zullen uiteindelijk zelf beslissen hoe ver hun duurzame ontwikkeling gaat. In de komende decennia kunnen ze onze hulp in ieder geval heel goed gebruiken!

Voor de actuele stand kijkt u eens onder de knop  Projecten bij :  From Aid to Trade (van Hulp naar Handel)